OMDSZ - Országos Magyar Diákszövetség

Az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) a romániai egyetemi városokban muködo magyar egyetemi hallgatók szervezeteinek érdekvédelmi és képviseleti szövetsége.

Az OMDSZ 1990-ben alakult, létrehozói a kolozsvári, marosvásárhelyi, brassói, jászvásári, nagyváradi magyar diákszövetségek voltak, és rövid idon belül tagszervezetté vált a Temesvári Magyar Diákszervezet is. Az elmúlt évben bekapcsolódott a bukaresti DSZ és felvételét kérte a Partiumi Keresztény Egyetem DSZ-e is.

A szövetség legfelso döntéshozó szerve a Diáktanács (DT), a tagszervezetek vezetoinek vagy azok megbízottjainak tanácskozó fóruma, mely havi rendszerességgel ülésezik. Két DT gyulés között az Elnökség hozza a döntéseket, és elvégzi az operatív feladatokat; összetétele: elnök, ügyvezeto alelnök és fotanügyis. Elnököt bármely tagszervezet jelölhet, mely szervezet jelöli az alelnök személyét is. A tanügyi kérdésekben a tagszervezetek egy-egy képviselojébol álló Tanügyi Tanács hivatott dönteni, ennek koordinátora az fotanügyis.

A közelmúltig a tevékenységek dönto többsége a tagszervezetek szintjén zajlott, az OMDSZ elsosorban a tagszervezetek közti koordinációval, az országos jellegu feladatokkal és képviselettel foglalkozott. Az 1999-es évben a szövetség több önálló programot is indított a hagyományos tanügyi tevékenységek mellett.

Az OMDSZ 2000. évi oktatási prioritása az eddigi OMDSZ programok megtartása és fejlesztése mellett új, nagyméretu programok szervezése.

Az OMDSZ 2000. évi oktatási prioritása az eddigi OMDSZ programok megtartása és fejlesztése mellett új, nagyméretu programok szervezése.

  • Szakmai kollégium hálózat

  • Diák nyilvántartási program

  • Erdélyi Nyári Egyetem

    Az OMDSZ jellegének és a neki szánt szerepének megfeleloen aktívan részt vállalt a romániai magyar közösség szervezetei és intézményein belül az egyetemi diákság érdekeinek képviseletére. Így az OMDSZ képviseloje tagja az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanácsnak, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma Oktatási szaktestületének, és a Felsooktatási Tanácsnak - gyakorlatilag mindazon testületeknek, melyek a magyar tannyelvu felsooktatási rendszer kiépítési stratégiáját, támogatási rendszerét kidolgozzák. Ugyanígy az OMDSZ részt vállalt az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma Ifjúsági szaktestületének munkájában is. Ugyanakkor aktív szerepet tölt be a Magyar Ifjúsági Konferencia munkálataiban, a Metszéspont Irodatanácsban és részt kíván venni a Magyar Állandó Értekezlet felsooktatással foglakozó munkálatain.

    Az ifjúságpolitika terén meghatározó szerepet vállaltunk a romániai Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) munkájában.

    Vissza az OMDSZ menühöz