Agrártudományi, állatorvosi és élelmiszer–technikai képzés

1. Agrármérnöki

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

 

107

5,59 (*)

60+30

50%

Kolozsvár

 

122

6,40

65

50%

Nagyvárad

25+15

62

6,63(5,35*)

 

20%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Agricultură – Agricultură – Calea Aradului nr.119 056–194023

  1. Biológia (XII), Szerves kémia (X) – írásbeli (50%)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca – Facultatea de Agronomie – str. Mănăştur nr.3 str. Mănăştur nr.3 064–196384

  1. Biológia (XII), Szerves kémia (X) – írásbeli (50%)

Universitatea din Oradea – Facultatea de Ocrotire a Mediului – Agricol –

B–dul. General Magheru nr.26 059–412550

  1. Biológia (XII) – írásbeli (40%)
  2. Szerves kémia – írásbeli (40%)

2. Környezetmérnök

lásd még a Műszaki Egyetemek hasonló szakjait – 90. old

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

25

81

5,29 (*)

25+25

50%

Nagyvárad

       

20%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Agricultură – Ingineria mediului agricol – Calea Aradului nr.119

056–194023l

Universitatea din Oradea – Facultatea de Ocrotire a Mediului – Ingineria Mediului – B–dul. General Magheru nr.26 059–412550

3. Biológia

lásd a Tudomány Egyetemek hasonló szakjait – 14 old.

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

50

86

5,38 (*)

50+40

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Agricultură – Biologie, ştiinţe agricole – Calea Aradului nr.119

056–194023

 

4. Kertészet

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

50

   

60+30

50%

Kolozsvár

 

55

6,87

55

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Horticultură – Horticultură – Calea Aradului nr.119 056–194023

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca – Facultatea de Horticultură – str. Mănăştur nr.3 064–196384

5. Genetikai mérnök a mezőgazdaságban

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

25

   

30+20

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Horticultură – Inginerie genetică în agricultură

– Calea Aradului nr.119 056–194023

6. Tájrendészet

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

16

91

 

25+15

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Horticultură – Arhitectura Peisajului – Calea Aradului nr.119

056–194023

7. Mezőgazdasági Menedzsment (Temesvár), Gazdasági mérnök (Kolozsvár)

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

40

128

 

50+15

50%

Kolozsvár

 

122

6,68

20

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Management Agricol – Managementul dezvoltării şi amenajării rurale – Calea Aradului nr.119 056–194023

  1. Közgazdaságtan (XI) (50%)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca – Facultatea de Inginerie economică – str. Mănăştur nr.3 064–196384

8. Állatorvos

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

75+15

299

 

75+50

*

Kolozsvár

 

366

7,54

85

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Medicină Veterinară – Medicină Veterinară – Calea Aradului nr.119 056–194023

  1. Biológia (XII tankönyv, az „Ember genetikája” fejezet nélkül, 97–es, 98–as tankönyvek) (33%)
  2. Szerves Kémia (X tankönyv, a „Kőolajtermékek” fejezet nélkül, 93 – 97 –es tankönyvek) (33%)
  3. Megjegyzés: * A líceumi évek és az érettségi átlag általánosa (33%)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca – Facultatea de Medicină Veterinară – str. Mănăştur nr.3 064–196384

9. Mezőgazdasági termékek feldolgozási technológiája

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

75

   

25+10

50%

Kolozsvár

 

102

8,47

25

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare – Tehnologia prelucrării produselor agricole – Calea Aradului nr.119 056–194023

  1. Szerves Kémia és Fizika vagy Matematika (50%)

Mindhárom tantárgyból csak bizonyos fejezetek kellenek, terjedelmi korlátok miatt ez itt nem közölhető. Vedd fel a kapcsolatot a Temesvári Magyar Diákszervezettel, így ők rendelkezésedre bocsátják a szükséges információkat.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca – Facultatea Tehnologia Produselor Alimentare – str. Mănăştur nr.3 064–196384

10. Mezőgazdasági élelmiszerek analízise és ellenőrzése

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

     

25+10

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare – Analiza şi controlul produselor agroalimentare – Calea Aradului nr.119 056–194023

11. Természetes kivonatok

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

     

25+5

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare – Extracte şi aditivi naturali – Calea Aradului nr.119 056–194023

12. Zootechnika

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Kolozsvár

   

5,60

80

50%

Temesvár

60

83

5,98

55+20

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca – Facultatea Zootehnie str. Mănăştur nr.3 064–196384

  1. Algebra és matematikai analízis – írásbeli (25%)
  2. Közgazdaságtan – írásbeli (25%)

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – Zootehnie – Calea Aradului nr.119 056–194023

  1. Szerves Kémia (X) és Biológia (XII) – írásbeli (50%)

A vizsga formája: alkalmassági teszt. Mindkét tantárgyból csak bizonyos fejezetek kellenek, terjedelmi korlátok miatt ez itt nem közölhető. Vedd fel a kapcsolatot a Temesvári Magyar Diákszervezettel, így postán vagy telefonon rendelkezésedre bocsátják a szükséges információkat.

13. Biotechnológia

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Temesvár

30

51

7,10

30+20

50%

Kolozsvár

   

7,70

25

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii – Biotehnologie – Calea Aradului nr.119

056–194023

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca – Facultatea Biotehnologie str. Mănăştur nr.3 064–196384

Főiskolai karok

1. Állatorvos

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Kolozsvár (1)

   

6,97

40

50%

Kolozsvár (2)

   

6,41

40

50%

Temesvár

25

77

 

25+0

*

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca – Facultatea de Medicină Veterinară – Colegiul de igienă şi laborator veterinar

– str. Mănăştur nr.3 064–196384

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca – Facultatea de Medicină Veterinară – Colegiul de farmacie veterinară

– str. Mănăştur nr.3 064–196384

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Medicină Veterinară – Colegiul Universitar Agricol – Medicină veterinară: Igienă şi laborator – Calea Aradului nr.119 056–194023

2. Élelmiszeripar

Város

Helyek

’98–ban

Jelentkezők ’98–ban

Utolsó bejutási átlag

Helyek

’99–ben

Érettségi általános

Kolozsvár

     

40

50%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca – Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare – Colegiul de prelucrarea produselor alimentare – str. Mănăştur nr.3 064–196384