Temesvári Magyar Diákszervezet
[ Kik is vagyunk? | Temesvár... | ...és szórakozási lehetőségei ]
[ Magyar diákrendezvények | A város, mint egyetemi központ ]

Amit rólunk tudni kell...

A TMD 1990 januárjában jött létre a temesvári magyar diákok önszerveződési kísérleteként. A szervezet céljaiként a magyar diákok érdekképviseletét, szakmai képzésük minőségének javítását és kulturális életének irányítását vállalta fel. Ez kisebb-nagyobb akadályokba ütközött egészen 1991 tavaszáig, amikor a szervezet elnyerte mai tágabb, mozgalomszerű formáját. Ebben a formában keretet bíztosíthat bármilyen szakmai jellegu-, kulturális- vagy sporttevékenységnek illetve bármely más apolitikus kezdeményezésnek.

Az első vezetoségi csapatnak a kezdeti nehézségek, pénztelenség, költözködések és egyéb akadályok dacára is sikerült megteremtenie a szervezet szilárd alapjait. Nulláról indulva, kitartó munkával, alapítványok, vállalatok, magánszemélyek segítségével székházat vásárolt, és ezt sikerült ellátnia megfelelő irodaberendezéssel. Így felemelt fejjel léphetett le a porondról, átadva a helyet a lelkes ifjú gárdának.

Ma ebben a székházban működik a titkárság és a BME gyűjtéséből származó műszaki- illetve irodalmi könyvekből álló könyvtár valamint videoklub. A szervezet életében mindvégig fontos szerepet játszott a tagsággal való szoros kapcsolattartás. Ezt a célt szolgálja az immár hetedik évét ünneplő heti információs lap (Érted Szól), mely saját elosztóhálozat révén eljut minden egyetemistához.

A tagság körében nagy népszerűségnek örvendenek a négy-öt éve beindított rendszeres programok : TMD Fesztivál, TMD-Kupa, Téli és Nyári Olimpia, Nyári Egyetemek, nyári táborok, nyári üdülések.

A TMD állandó kapcsolatot tart fenn a hazai ifjúsági- és külföldi diák- illetve környezetvédő szervezetekkel. Kiváló kapcsolatai vannak a román diákszevezetekkel és a temesvári tanári szerveződésekkel, valamint tagja az Országos Magyar Diákszövetségnek(OMDSZ) és a Romániai Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetségének(MISZSZ). Állandó partnere a temesvári RMDSZ-nek, hiszen minden magyarságot érintő kérdés megoldásában és rendezvény lebonyolításában a temesvári magyar diákság a helyi magyar kulturális élet egyik legfőbb pillére.

Tevékenységét hat különböző szakosztályba tömörülve végzi: külügy-belügy, tanügy, pénzügy- gazdaság, klubok-körök, sport-turizmus, etikai osztály.  

A városról

Talán nem véletlen az, hogy Temesváron hangzott el Bolyai János azóta szállóigévé vált mondása, hogy : "A semmiből egy új, más világot teremtettem", s azóta többször is az új világok teremtésének színhelye lett. A feltűnően gyorsan polgárosodó város ma is méltán büszke arra, hogy utcáin elsőként volt villanny-világítás Európában és egyike azon városoknak, melyek utcáin elsőként zötyögött végig a villamos. Ennek a pezsgő gazdasági és kulturális életnek a megkövült nyomai láthatók ma is az Opera téren és az ódon hangulatú Dóm téren (Piata Unirii). Aztán a történelem szeszélyei nyomán az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legkeletibb végvárából Románia legnyugatibb városa lett. Amint azóta többször is beigazolódott, ez jóval többet jelent egyszerű földrajzi ténynél. Az a haladó szellemiség amit a város mindig is képviselt a ‘89-es román forradalom idején vált az egész világ számára kézzelfoghatóvá.

Szórakozási lehetőségek

Igaz ugyan, hogy Temesvárt általában, kissé jogtalanul, a magyar kulturális élet perifériájának szokás tekinteni, de nem szabad szem elől téveszteni, hogy három, magyar, román és német nyelvu színházával, francia kulturális központjával és az international house nemzetközi lánchoz tartozó nyelviskolájával korlátlan lehetőségeket kínál az új kultúrákkal ismerekedni kívánóknak. A város operája több neves olaszországi és franciaországi operával áll kapcsolatban, gyakoriak a neves külföldi szólistákkal lebonyolított előadások, amelyek a helyi filharmóniával együtt igazi csemegéket ajánlanak a klasszikus zene kedvelőinek. Igazán elkényeztetve a rock-zene rajongói érezhetik magukat, hisz a Phoenix és a Pro Musica szülővárosa ma is az ország talán legjobb zenekarainak, például a Survolajnak és a Quo Vadisnak az otthona . A Podul 16 Jazz Club a nevéhez híven egy híd alatti hangulatos pincében várja az igényes jazz megszállottjait, hogy gyakori francia, német és magyar vendégeivel szórakoztassa őket. A hetedik művészet igen népszerű és hat mozi is vetekedik a nézők kegyeiért. Ezek közül van, amelyik archívumából külön művészfilmsorozatokat is vetít. A magyar színház állítólag európa legfiatalabb színházigazgatóját vallhatja magáénak, Demeter András személyében, aki minden új kezdeményezést a magáévá tesz . Nem ritkák a magyarországi vendégjátékok, de a határ közelsége miatt a neves magyarországi zenészek sem kerülik el a színház háza táját. Amit pedig a város pezsgő kulturális élete sem tud nyújtani, azt a diákok által szervezett rendezvények pótolják.

Diákrendezvények

A diákszervezet által biztosított szórakozási lehetőségek közül egyértelműen a nagyszabású éves rendezvények a legismertebbek, melyek túlzás nélkül országos, sőt nemzetközi hírnévnek örvendenek. Ezeken általában más egyetemi központokból és külföldről meghívott diákok is részt vesznek.

A tmd kupa 1991 óta minden évben megrendezett, hatalmas népszerűségnek örvendő vetélkedősorozat. Nagy leleményességet, fantáziát és ügyességet igénylő a nézők számára is igencsak szórakoztató próbákon többtagú csapatok mérik össze tudásukat. A nyertes csapat fő jutalma a következő évi Kupa rendezési joga.

A téli és nyári olimpia minden télen és nyáron sorra kerülő sportverseny, melyen az ország különböző városaiból származó diákok csapatai mérkőznek meg számos hagyományos és nem hagyományos sportágban. A nyári olimpia színhelye Temesvár, míg a télié a Madarasi Hargita.

A tmd fesztivál nagyszabású , egyhetes kulturális rendezvény, mely teret ad a temesvári és máshonnan érkező diákoknak művészi alkotásaik bemutatására. Műsorából soha nem hiányoznak a festészeti és szobrászati kiállítások, happeningek, performace-ok, színházi előadások, koncertek, táncház és filmbemutatók. Különös hangsúlyt fektet arra, hogy a meghívott jónevű művészek között megmutatkozhassanak és felkelthessék a figyelmet a sokszor igen tehetséges profi vagy amatőr diákok is.

Természetesen ezek mellett az időszakos mamutrendezvények mellett érdemes figyelmet szentelni az egész évben zajló mozgalmas klubtevékenységre is. Temesváron működött az egyetemi központok közül legnagyobb régiséggel rendelkező táncház, most különböző okok miatt szünetelni kényszerült, reméljük rövid ideig. Szép lassan a huszadik évfordulóját ünnepli a látóhatár vitakör is. Tevékenységének ideje alatt igen sok nagynevű személyiséget hívott meg Temesvárra, sajnos a hatalom tiltása 4 éves foghíjat okozott pályafutásában.

A forradalom után jelentősen megnőttek az itteni diákság lehetőségei. Azóta alakult meg a gazdasági kör, mely főképp a közgazdász hallgatók képzését hivatott ellátni, de természetesen bárki más "pénzcsináló" is szívesen látott vendég. A számítógép kör kezelésében lévő számítógépek bármikor a tagok rendelkezésére állnak. Néhány lelkes diák 92-ben pszichológia kört alapított, mely rövid idő alatt népszerűvé vált.A filmklubban nehezen hozzáférhető muvészfilmeket tekinthet meg az érdeklődő, a társasági tánckörben tánctudását gyarapíthatja és ha netalán még mindig maradtak kielégítetlen igényei, bármilyen újabb klubot vagy kört alapíthat.

Az egyetemek

A temesvári felsőoktatás romániai viszonylatban igen nagy múltra tekint vissza lévén egyike a legrégibb egyetemi központoknak. A főiskolai oktatás kezdeteit az 1920-ban alakult Temesvári Műszaki Főiskola jelentette melynek kb. 100 hallgatója elektromechanika, bányászat valamint kohászat szakokon tanult. Az évek során a muszaki oktatás szinte minden területre kiterjedt és létrejött a Temesvári Tudományegyetem társadalom és természettudományi karokkal, valamint egy orvostudományi egyetem is úgy, hogy a temesvári központ jelen pillanatban a felőfokú képzés szinte minden formáját felöleli. A Bolyai Egyetem megszünése után, nem utolsó sorban az itteni egyetemek nagyon jó hírneve folytán, jelentős létszámú magyar diákság gyult össze, de ez már rég volt. Ehhez hozzájárult még természetesen az a tény is, hogy a kertváros Temesvár igen kellemes környezetnek bizonyult és persze szórakozási lehetőségekben is bővelkedett. Jelen pillanatban a temesvári egyetemeken kb. 20.000 diák tanul, ebből mintegy 4-4,5 %, azaz hozzávetőlegesen 800-900 diák magyar anyanyelvű, melynek fele természet és társadalomtudományokat, másik fele műszaki tanulmányokat folytat. Nagyon kis százalékuk van magánegyetemeken.