Vissza
2. GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAKOSZTÁLY
SZAKOSZTÁLYELNÖK:
  dr. Hajdú József egyetemi tanár

 ELBÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:
  dr. Ferencz András egyetemi adjunktus
  dr. Reviczky-Lévay Antal egyetemi adjunktus
  dr. Túrós György egyetemi docens


 
 2.1. Automatikus minôségellenôrzés ipari robot és videokamera segítségével
Balogh Péter
Nagyváradi ME, Elektromechanika Szak – IV. évf.
Tudományos vezetô: Barabás Tibor


A dolgozat bemutat egy kísérleti minôségellenôrzési rendszert, amely magába foglal:
§ egy 5- szabadságfokú ipari robotot;
§ egy CCD típusú videokamerát;
§ egy személyi számtógépet.

A robot feladata az, hogy vegye sorba a tárgyakat egy pa-lettás tárolóból és azokat a videókamera alá helyezze.
A videokamera és a személyi számítógép a telepített programmal együtt egy automatikus képfeldolgozási rendszert alkot. Feladata a különbözô tárgyak optikai minôségének vizsgálata.
A dolgozat leírja a fent említett rendszer elvi m?ködését, valamint a szerzô által írt vezérlô program logikai sémáját.
 

 2.2. Rendszertechnikai átviteli karakterisztika számítógépes mérése

Samu Krisztián
Budapesti ME, Gépészmérnöki Szak – V. évf.
Tudományos vezetô: Valenta László

Gyakori m?szaki feladat egy villamos rendszer frekvencia-átvitelének meghatározása mérés útján. A frekvencia-átviteli mérés során a rendszer ki- és bemeneti jeleinek a frekvenciától függô erôsítési, illetve fázisbeli karakterisztikáját mérjük fel. Ennek szükségessége felmerülhet egy villamos áramkör vagy berendezés, vagy gépészeti rendszermodell tesztelése, fejlesztése, javítása, illetve karbantartása során.
A kézi kimérés igen idô- és számításigényes feladat. A mérendô berendezés bemeneti frekvenciáját lépésenként változatva határozható csak meg a rendszer erôsítése és fázistolása. A mérni kívánt frekvenciasáv nagyságától függôen, több száz mintavételre is szükség lehet a pontos méréshez, így kézenfekvô megoldás lehet a mérés automatizálása.
A mérések automatizációja során számítógépet és megfelelô (számítógéppel is irányítható) m?szereket állítunk fel. A mérôrendszert alkotó elemek a következôk: PC, Hewlett Packard oszcilloszkóp és frekvenciagenerátor. A rendszer vezérlése Labview nyelven írt programmal történik. Az adatátvitel a m?szerek és a számítógép között soros porton folyik. 
A program kezelôfelülete többablakos rendszer?. Az általam kifejlesztett szoftvernek köszönhetôen, az alkalmazás nagymértékben felhasználóbarát. A vezérlés legördülô menübôl történik az alábbi pontokban:

Fôlap
– súgó
– status bar
Mérés
– mérési paraméterek beállítása: 
– frekvenciasáv kiválasztása
– mintavételi s?r?ség megadása
– egyedi frekvenciasorozat megadása
– a mérés folyamán külön állapotablakból, grafikusan is figyelemmel kísérhetjük a vezérlés folyamatát. 
Kiértékelés
– a mérési adatsorok értékelése Bode-diagramm formájában
– a görbék numerikus kiértékelése
– görbék kinyomtatása
Mentés
– aktuális mérés mentése
Betöltés
– régebbi mérés betöltése

A program tesztelése és alkalmazása során bebizonyosodott a létrehozott automatizált rendszer hatékonysága, amely a mérés gyorsaságban, a mérési eredmények pontosságában és az alkalmazás egyszer? kezelhetôségében valósult meg.