Vissza
3. VEGYÉSZMÉRNÖKI SZAKOSZTÁLY

 ELBÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:
  dr. Salló Ervin egyetemi docens
  dr. Szabadai Zoltán egyetemi docens
  dr. Bolla Csaba dékánhelyettes 
  dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár 
  Majdik Kornélia adjunktus

Desztillációs oszlop modell predikciós vezérlése

Bodizs Levente Csaba, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Kémia és Vegyészmérnöki kar, Vegyészmérnöki szak - V. évf. Tudományos vezeto: Nagy Zoltán Kálmán egyetemi adjunktus

A desztilláció egyszeru, azonban nagy energiaigényu folyamat, melyet széles körben alkalmaznak a koolaj-, vegyi-, fa- és gyógyszeriparban egyaránt. Mivel a desztillációs oszlopok hoenergetikai hatásfoka alacsony, kisebb, mint 10%, hatalmas mennyiségu energiát fogyasztanak. Ennek következtében nagyon fontos a desztillációs oszlopok energiatakarékos üzemeltetése, melyet leginkább egy fejlett vezérlési módszerrel lehet megvalósítani. A Modell Predikciós Vezérlés (MPV) egyike a legelterjedtebb fejlett vezérlési módszereknek, mivel a "predikciós" képességük, azaz a folyamat jövobeli állapotainak elorelátása, alkalmassá teszi oket a folyamat kívánt vezérlésére. A predikcióhoz szükséges belso modell lehetséges változatai közül bemutatásra kerül a desztillációs oszlop lineáris és nemlineáris (matematikai és Mesterséges Neurális Hálózat (MNH)) modellje. Az ezeken a modelleken alapuló vezérlok által adott eredmények alapján megállapítható, hogy a nemlineáris modellt használó vezérlok pontosabbak, mint a lineáris modellen alapuló vezérlo, és ezek közül a MNH modell alapú MPV a gyorsabb. Ezáltal ez utóbbi bizonyult alkalmasnak valós idoalapú vezérlésre és érdemesnek arra, hogy továbbfejlesszék és gyakorlati alkalmazásokban kipróbálják.


Újfajta Karl Fischer rendszer alkotóinak vizsgálata

Boján Rozália-Vilma, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Kémia és Vegyészmérnöki kar, Kémia szak - III. évf. Tudományos vezeto: dr. Muzsnay Csaba egyetemi tanár, dr. Novák Csaba

1935-ben Karl Fischer írt le egy víztartalom-meghatározási módszert, amely egyike a ma is e célra alkalmazott leggyorsabb titrimetriás eljárásoknak. Ez egyaránt alkalmas szerves- és szervetlen anyagokban eloforduló nedvességtartalom meghatározására. A javasolt Karl Fischer reagens a jód, a kén-dioxid és a piridin metanolos oldata. Az azóta elvégzett kutatások során többféle Karl Fischer reagenst használtak. Jelen kutatások célja egy újfajta Karl Fischer rendszer kidolgozása. Ezen vizsgálatok során az eredeti Karl Fischer kémszerben a következo változásokra került sor: a redukáló SO2 szerepét a vízmentes Na2SO3 vette át. A bázikus sajátságú piridin helyett saját eloállítású, vízmentes rézamminoszulfát felhasználására került sor. Az oldal I2 tartalmát a NaI-ból lehet fedezni a már bevitt Cu(II) komplex oxidáló hatása révén: 2Cu(NH3)2SO4 + 4NaI = 2CuI + 2Na2SO4 + 4NH3 + I2 2NH3 + I2 + Na2SO3 + H2O = Na2SO4 + 2NH4I Az ismertetett rendszerhez vizet adagolva, a keletkezett jód reagált Na2SO3-al az oldat elszíntelenedése közben, bizonyítva az elgondolás helyességét. A saját eloállítású két féle rézamminoszulfát komplexnek az ammónia tartalmát coulombmetriás titrálással és termikus mérésekkel igazoltuk. A további kutatások a vízmeghatározásban szereplo reakciók sebességének növelésére és a víztartalom minél pontosabb meghatározására irányulnak.


Optikailag aktív a-aminosavak eloállítása kémiai és biokémiai módszerekkel

Dudás Zoltán Imre, Temesvári Nyugati Tudományegyetem, Fizika kar, Fizika-kémia szak - III. évf. Tudományos vezeto: Preda Gabriela mérnök

Az a-aminosavak a természetes anyagok egyik fontos csoportjába tartoznak, fontos szerepük van az élo szervezetek fejlodésében. Az aminosavakat felhasználják az orvostudományban, gyógyszeriparban, élelmiszeriparban, kozmetikaiparban, stb. Jelen dolgozat célja azon módszerek bemutatása, amelyek során az a-aminosavak nem racem elegyben, hanem optikailag aktív izomérként kapjuk meg az elválasztási folyamat során . Ezért a gyakorlatban kedvelt módszerek közé tartoznak a biológiai módszerek, amelyeknek alapja az aminosavak bioszintézise mikroorganizmusok segítségével, vagy az optikailag aktív izomérek eloállítása enzimatikus rezolíció során racem elegybol. Ezen folyamat során csak L-izomér keletkezik. Ismeretesek még kémiai módszerek, például: - a fehérjék savas hidrolízise - a fehérjék bázikus hidrolízise - a fehérjék enzimatikus hidrolízise.


2-acetil- benzofuran pékélesztos redukálása

Hibácskó Csilla Tünde, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Kémia kar, Vegyészmérnöki szak - III. évf. Tudományos vezeto: Paizs Csaba egyetemi adjunktus

A biokatalízis lehetoség optikailag aktív vegyületek eloállítására. A gyógyszeripar és gyógyszerkutatás jelenlegi fejlodése az optikailag aktív gyógyszerhatóanyagok egyik enantiomérének eloállítását célozza. A biokatalízis környezetbarát alternatíva az optikailag aktív vegyületek eloállítására. Kutatásaink prokirális karbonil csoport pékélesztos redukálására vonatkoznak. Az eloállított szubsztrátum 2-acetil-benzofurán. A redukálást elvégeztük klasszikus kémiai módon és biokatalitikus úton is. Az eloállított alkoholszármazék szerkezetét spektrális úton tanulmányoztuk. Meghatároztuk a pékélesztos redukálási termék specifikus forgatását. Tanulmányoztuk és optimáltuk a biokatalitikus reakciót, minél nagyobb enantiomér többlet elérése érekében.


Mesterséges Neurális Hálózatok alkalmazása biológiailag aktív molekulaszerkezetek tanulmányozására

Pilbák Sarolta, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Vegyészmérnöki kar, Kémiai rendszerek informatikája szak - III. évf. Tudományos vezeto: Nagy Zoltán egyetemi adjunktus

Dolgozatom témája a Mesterséges Neurális Hálózatok felhasználása az E.coli baktérium szerkezetének a modellezésére, különféle mérési adatokat alkalmazva. Az E.coli biológiai aktivitása szorosan összefügg a szerkezetében található protein helyzetével. Az E.coli egy rövidített elnevezése az Escherichia Coli baktériumnak, amely az Enterobactericeae családból származik és egyike a legtanulmányozottabb baktériumoknak, mert jelentos szerepe van az emésztésben. A kidolgozott MNH modell meghatározza az E.coli szerkezetében található protein helyzetét, és ezáltal képes információkat adni a baktérium biológiai aktivitásáról. A Mesterséges Neurális Hálózatok (MNH) tulajdonképpen nemlineáris számítások elvégzésére alkalmas programok. Egy MNH sok, egymással párhuzamosan muködo alapegységbol, neuronból áll. A MNH-ban egyike a legfontosabb paramétereknek a neuronok között levo kapcsolatok száma. Ez a paraméter határozza meg a hálózat tanulási és foleg általánosítási képességeit. Dolgozatomban módszereket mutatok be a megfelelo hálózat szerkezetének a kimutatására, elkerülve a hálózat túlméretezését (overfitting).


Adatgyujtés és monitorizálás Visual Basic segítségével

Simon Levente, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Vegyészmérnöki kar, Kémiai rendszerek informatikája szak Tudományos vezeto: Nagy Zoltán egyetemi adjunktus

A pályázatom témája a DestManager Ver. 1.0.0. saját fejlesztésu szoftver bemutatása. A számítógép rohamos fejlodése az utóbbi 20 évben azt érte el, hogy manapság minden terület szerves részévé vált, ha csak az irodai alkalmazástól, játékokra vagy ipari vezérlo szoftverekre gondolunk. A vegyészmérnöki terület sem maradt ki a hódítás elol, jelentos a programkínálat már a tervezés elso lépéseitol (ChemCad, Hysys), ugyanakkor a reaktorok, oszlopok muködését követo programok is nagy számban megtalálhatóak. A jelenlegi szoftver a második kategóriába tartozik, a lepárló oszlop monitorizálására és vezérlésére szolgál. A program a Microsoft cég által kifejlesztett Visual Studio csomagban megtalálható Visual Basic 6.0 programozási nyelvben készült. A program az oszloppal az RS 232 szabványú, soros porton kommunikál, a külvilággal pedig text-fájlok és MS-Excel fájlok formájában közöl adatokat. Lehetoség van grafikus kimenetelre is, vagyis ki is nyomtathatjuk az aktív ablakot.


A vesekövek kémiai-fizikai eljárással való analízise

Szendrey Arnold, Temesvári Muszaki Egyetem, Ipari Kémia és Környezetmérnöki Tanszék, Környezetmérnöki Szak - III. évf. Tudományos vezeto: dr. Mircea Stefanescu egyetemi docens

A vesehomok és veseko képzodése az emberi szervezetben egy igen elterjedt betegség, amely érdekli úgy a kezeloorvost, mint a kutatót, képzodése, fejlodése, anyagi minosége és egyéb tulajdonságai felderítése érdekében. Jelenleg a laboratóriumi elemzések a veseko formájára, színére, súlyára és minoségi elemzésére hagyatkoznak. A vesekövek kémiai-fizikai módszerekkel való elemzése kituno eredményeket nyújt ezek szerkezeti összetételérol, ásványi eredetérol, oldékonyságáról, biztosítva minden egyes esetben a sajátságos kezelés megfelelo módját. A vesekövek szerkezeti-, anyagi felépítésében több fajta anyag vehet részt: kalciumoxalát, kalciumfoszfát, magnéziumfoszfát, húgysav, karbamid, ammónia, vagy ezen anyagok különbözo keveréke. Egy igen gyors és pontos kémiai-fizikai módszer úgy minoségi, mint mennyiségi elemzés szempontjából egy termikus derivatográf segítségével történik, amely háromféle ábrázolható kimutatási lehetoséget foglal magába: T.G.A., D.T.G. és D.T.A.


Az 5-nitrofenil-furán-2karbaldehid kemoszelektív bioredukálása pékélesztovel

Toke Eniko, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Kémia és Vegyészmérnöki kar, Biokémia szak - III. év Tudományos vezeto: Paizs Csaba egyetemi adjunktus

A heteroaromatikus nitrovegyületek bakteriosztatikus és baktericid hatása közismert. A biológiai aktivitás függ, a nitrocsoport mellett, az alapszerkezeten levo más szubsztituensek típusától is. Az 5-(4)-nitrofenil-furán-2karbaldehid változatos termékké alakítható alifás-, aromás- és heteroatomos aminokkal, vagy hidrazinokkal, szemikarbazidokkal és aktivált metiléncsoportot tartalmazó vegyületekkel, számos közülük fontos biológiai aktivitással rendelkezik. A hidroximetilén csoport lehet egy másik szubsztituens, amely könnyen és változatosan alakítható potenciális, biológiailag aktív vegyületté. Ebben a dolgozatban néhány 5-(nitrofenil)-furan-2-karbaldehid kemoszelektív biokatalitikus és kémiai redukálását mutatjuk be.