Szabályzat Idei kivonatok Programtervezet Tavalyi kivonatokIII. HTMMDTDK

A Tudományos Diákköri Konferenciákról


    A fiatal magyar tehetségek felkarolásának, támogatásának egyik leghatékonyabb eszköze a tudományos diákköri munka, mely során a szakmai téren érvényesülni óhajtó hallgatók lehetõséget nyernek szakdolgozataik bemutatására neves egyetemi tanárok jelenlétében. A Magyarország határain kívül tanuló magyar diákok nagy része nem tanul anyanyelvén, melybõl kifolyólag többségük nem ismeri a magyar szaknyelvet. Az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSz) által kezdeményezett és a tagszervezetek által megrendezett Tudományos Diákköri Konferenciák legnagyobb érdeme és jelentõsége, hogy magyar nyelvû szakmai rendezvényeket jelentenek, lehetõséget nyújtván a diákoknak a magyar szaknyelv elsajátítására és gyakorlására. Egy ilyen formában megszervezett TDK, mely nemcsak az erdélyi, hanem az ország határain túli diákok jelenlétére is alapozó tudományos találkozó, kitûnõ alkalom arra is, hogy erõsödjön, szorosabbra fonódjon a tanár-diák kapcsolat, valamint új távlatokat nyit a szakmai és tudományos együttmûködésre, annál is inkább, mert a tudomány nem ismer határokat.

A III. TMD TDK

    A Temesvári Magyar Diákszervezet, (TMD) az OMDSz tagszervezeteként idén immár harmadik alkalommal rendezi meg mûszakis TDK-ját. Nagy örömmel és felbuzdulással nyugtáztuk a számszerû adatokat, hiszen az 1999-es, úttörõ I. HTMMDTDK sikerének köszönhetõen, 2000-ben mind a négy meghirdetett szakosztályt sikerült beindítanunk, a résztvevõk száma pedig megkétszerezõdött. Jelentõs és fontos eredményként könyveljük el azt a tényt is, hogy második alkalommal már sikerült rendezvényünk nevéhez méltó TDK-t szerveznünk: a résztvevõ közel 40 diák nemcsak Erdélybõl, hanem Magyarországról és Vajdaságból is toborozódott, és szintén ezt az irányvonalat szeretnénk követni a 2001-es, III. TDK szervezésénél is.
     Mindenkit szeretettel várunk a Temesvári Magyar Diákszervezet III. HTMMDTDK-jára abban a reményben, hogy e nagy sikernek örvendõ rendezvény hozzásegít a résztvevõk szakmai haladásához, a magyar szaknyelv gyakorlásához és a versenyszellem növeléséhez.

Szakosztályok
Pályázni a következõ szakosztályokon belül lehet:

    Építõmérnöki
    Gépészmérnöki
    Vegyészmérnöki
    Villamosmérnöki:
       Automatizálás és Számítástechnika
       Elektronika-távközlés és Elektrotechnika